Αξία Ανταλλαγής (Value in exchange)

Ανταλλακτική αξία ή αξία ανταλλαγής, θεωρείται η χρηματική αξία ενός αγαθού σε σχέση με άλλα αγαθά.

Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι η αγοραία αξία ενός αγαθού προσδιορίζεται με βάση τις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που απαιτεί η παραγωγή του.