Αποστροφή για Βεβαιότητα (Aversion to ambiguity)

Αποστροφή για βεβαιότητα ονομάζεται ο φόβος που έχουν οι άνθρωποι για το άγνωστο ή για περιπτώσεις όπου οι κατανομές πιθανοτήτων δεν είναι σίγουρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι τείνουν να παίρνουν τι πιο «ασφαλείς» αποφάσεις. Ο Knight ορίζει τον κίνδυνο ως ένα στοίχημα με γνωστές παραμέτρους (δηλαδή κατανομές πιθανοτήτων) και την αβεβαιότητα σαν ένα […]