Αποτυχία της Αγοράς (Market failure)

Αποτυχία της αγοράς είναι μία κατάσταση όπου η αγορά μόνη της αποτυγχάνει να κατανείμει αποτελεσματικά τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. 1) Μια πιθανή αιτία αποτυχίας της αγοράς είναι η ύπαρξη εξωτερικής επίδρασης (externality), δηλαδή η επίπτωση που έχουν οι ενέργειες ενός ατόμου στην ευημερία ενός συνανθρώπου του. Παράδειγμα: Αν μια χημική βιομηχανία δεν αναλαμβάνει το πλήρες κόστος […]