Δικαιόχρηση Multi-unit (Multi-unit franchising)

Multi-unit franchising είναι ένα είδος δικαιόχρησης (franchising) στο οποίο ο δικαιοδόχος (franchisee) έχει την ευκαιρία να ανοίξει περισσότερες από μία μονάδες franchise, τις οποίες διαχειρίζεται σε πιο υψηλό διοικητικό επίπεδο. Για την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης προσλαμβάνει υποστηρικτικό προσωπικό, ενώ λόγω του μεγαλύτερου αριθμού μονάδων, ο franchisor του κάνει μια μικρή έκπτωση στην […]

Δικαιόχρηση Γεωγραφικής Ανάπτυξης (Area Development Method)

Area development method είναι μια μέθοδος ανάπτυξης δικαιόχρησης (franchise) η οποία εξασφαλίζει το δικαίωμα σε έναν δικαιοδόχο (franchisee) να ανοίξει και να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, όπου του έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά δικαιώματα. Συνήθως ένα χρονοδιάγραμμα καθορίζει το πόσες μονάδες θα πρέπει να λειτουργήσουν […]