Αξία Ανταλλαγής (Value in exchange)

Ανταλλακτική αξία ή αξία ανταλλαγής, θεωρείται η χρηματική αξία ενός αγαθού σε σχέση με άλλα αγαθά.

Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι η αγοραία αξία ενός αγαθού προσδιορίζεται με βάση τις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που απαιτεί η παραγωγή του.

Παράδοξο της Αξίας (Paradox of value)

Παράδοξο της αξίας ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται πολλές φορές μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής των αγαθών και της σπουδαιότητας που έχουν αυτά για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.