Λευκή Επιταγή (Blank check)

Λευκή επιταγή είναι μία επιταγή η οποία φέρει υπογραφή από τον εκδότη αλλά δεν αναγράφει συγκεκριμένο ποσό, με τη συμφωνία να συμπληρωθεί αυτό από τον κομιστή (payee) της επιταγής πριν εμφανιστεί για πληρωμή.

Το χρηματικό ποσό πρέπει κανονικά να αναγράφεται τόσο αριθμητικά, όσο και ολογράφως πάνω στην επιταγή, καθώς η λευκή επιταγή αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τον εκδότη της.