Conversion franchise

Conversion franchise είναι μιας μορφής δικαιόχρηση (franchising) στην οποία υπάρχουσες επιχειρήσεις μετατρέπονται σε franchises. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος δικαιοδόχος (franchisee) δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά με τον δικαιοπάροχο (franchisor), αλλά επιθυμεί να βελτιωθεί ή να επεκταθεί εκμεταλλευόμενος την αναγνωρισιμότητα, την διαφήμιση, και την διαπραγματευτική δύναμη του franchisor. Πρόκειται συνήθως για μικρότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες με […]