Δικαιόχρηση (Franchising)

Δικαιόχρηση (franchising) είναι μια σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, όπου το ένα μέλος (δικαιοδόχος – franchisee) αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα (trademarks), τις ευρεσιτεχνίες και την τεχνογνωσία (know-how) του άλλου μέλους (δικαιοπάροχος – franchisor),  προκειμένου να μπορέσει να πουλήσει ένα προϊόν ή να παρέχει μια υπηρεσία πιο […]

Άμεση Δικαιόχρηση (Direct franchising)

Άμεση δικαιόχρηση είναι το franchise στο οποίο ο δικαιοπάροχος χορηγεί δικαιώματα και παρέχει εκπαίδευση απευθείας σε μεμονωμένους δικαιοδόχους που δραστηριοποιούνται στην χώρα καταγωγής τους.

Conversion franchise

Conversion franchise είναι μιας μορφής δικαιόχρηση (franchising) στην οποία υπάρχουσες επιχειρήσεις μετατρέπονται σε franchises. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος δικαιοδόχος (franchisee) δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά με τον δικαιοπάροχο (franchisor), αλλά επιθυμεί να βελτιωθεί ή να επεκταθεί εκμεταλλευόμενος την αναγνωρισιμότητα, την διαφήμιση, και την διαπραγματευτική δύναμη του franchisor. Πρόκειται συνήθως για μικρότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες με […]

Going concern franchising

Going concern franchising είναι μια μορφή δικαιόχρησης (franchising) στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) ανοίγει και λειτουργεί ένα κατάστημα ως ιδιοκτησία της εταιρίας και το μεταπωλεί στη συνέχεια σε έναν δικαιοδόχο (franchisee). Ο δικαιοπάροχος αγοράζει μια συγκεκριμένη περιοχή και αναπτύσει σε αυτήν ένα κατάστημα, πριν την εξεύρεση και την κατάρτιση του franchisee. Εάν τελικά το κατάστημα […]

Job franchise

Job franchise είναι μιας μορφής δικαιόχρηση (franchise), σημαντικά χαμηλότερης οικονομικής επένδυσης, στο οποίο συμμετέχει μόλις ένα άτομο ή μια πολύ μικρή ομάδα. Job franchises δραστηριοποιούνται συνήθως στον τομέα της καθαριότητας, στις επιδιορθώσεις αυτοκινήτων, στις παραδόσεις πακέτων, στις μεταφορές κτλ.

Με το κλειδί στο χέρι (Turnkey franchising)

Με το κλειδί στο χέρι (turnkey) franchising είναι η μέθοδος δικαιόχρησης στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) στήνει ένα κατάστημα με τη συνεργασία του δικαιοδόχου (franchisee) αλλά αναλαμβάνει ο ίδιος την πλήρη υλοποίηση του project.

Product distribution franchise

Product distribution franchise είναι μια μορφή δικαιόχρησης στην οποία ο δικαιοδόχος (franchisee) πουλάει τα προϊόντα που παρέχονται από τον δικαιοπάροχο (franchisor) χωρίς να χρησιμοποιεί τις μεθόδους ή την τεχνογνωσία του.

Δικαιόχρηση Γεωγραφικής Ανάπτυξης (Area Development Method)

Area development method είναι μια μέθοδος ανάπτυξης δικαιόχρησης (franchise) η οποία εξασφαλίζει το δικαίωμα σε έναν δικαιοδόχο (franchisee) να ανοίξει και να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, όπου του έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά δικαιώματα. Συνήθως ένα χρονοδιάγραμμα καθορίζει το πόσες μονάδες θα πρέπει να λειτουργήσουν […]

Δικαίωμα Εκμετάλλευσης (Royalty)

Δικαίωμα εκμετάλλευσης είναι η πληρωμή που γίνεται για το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων έργων, franchises, ειδικών προνομίων ή φυσικών πόρων.