Αποτελεσματικότητα (Efficiency)

Η αποτελεσματικότητα στην παραγωγή μπορεί να είναι είτε τεχνική είτε οικονομική: 1) Τεχνική αποτελεσματικότητα (technical efficiency) Τεχνική αποτελεσματικότητα υπάρχει όταν μια επιχείρηση, στην προσπάθεια της να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, δεν σπαταλάει παραγωγικούς συντελεστές. Σπατάλη υπάρχει όταν μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος θα μπορούσε να παραχθεί με μικρότερη ποσότητα από έναν ή περισσότερους από τους συντελεστές […]