Δικαιόχρηση Multi-unit (Multi-unit franchising)

Multi-unit franchising είναι ένα είδος δικαιόχρησης (franchising) στο οποίο ο δικαιοδόχος (franchisee) έχει την ευκαιρία να ανοίξει περισσότερες από μία μονάδες franchise, τις οποίες διαχειρίζεται σε πιο υψηλό διοικητικό επίπεδο. Για την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης προσλαμβάνει υποστηρικτικό προσωπικό, ενώ λόγω του μεγαλύτερου αριθμού μονάδων, ο franchisor του κάνει μια μικρή έκπτωση στην […]