Πληθωρισμός (Inflation)

Πληθωρισμός είναι η τάση αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών στην οικονομία.

Το μέγεθος του πληθωρισμού προσδιορίζεται από την εξέλιξη του δείκτη τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών και ειδικότερα, προσδιορίζεται από την εξέλιξη ορισμένων αριθμοδεικτών που αφορούν το δείκτη τιμών καταναλωτή.

Καμπύλη Phillips (Phillips curve)

Η καμπύλη Phillips δείχνει την βραχυχρόνια αντίστροφη σχέση που υπάρχει μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη βραδύτητα με την οποία προσαρμόζονται ορισμένες τιμές.