Ψυχολογική Τιμολόγηση (Psychological pricing)

Ψυχολογική τιμολόγηση είναι η τιμολόγηση προϊόντων ακριβώς κάτω από ένα στρογγυλό αριθμό.

Αυτό γίνεται γιατί τα πολλαπλάσια του δέκα είναι γνωστικά σημεία αναφοράς (cognitive reference points) όταν αξιολογούνται και γίνονται αντιληπτοί από τα άτομα, αριθμοί με πολλά νούμερα.

Μερίσματα και Γνωστικά Σημεία Αναφοράς (Dividends and cognitive reference points)

Παρόλο που είναι γνωστό ότι τα μερίσματα δεν παίζουν ρόλο στην αξία μιας επιχείρησης, οι επενδυτές έχουν μία προτίμηση σε μερίσματα που δίνονται σε μετρητά.

Αυτή την αντίδραση των επενδυτών λαμβάνουν υπ’ όψιν τους οι διοικητές των επιχειρήσεων όταν καθορίζουν την μερισματική πολιτική και, σε γενικές γραμμές, τείνουν να ακολουθούν μία προσχεδιασμένη συντηρητική και σταθερή μερισματική πολιτική.