Αδιαίρετος Καταθετικός Λογαριασμός (Joint owner undivided deposit)

Αδιαίρετος καταθετικός λογαριασμός είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο, αντίθετα με τον κοινό καταθετικό λογαριασμό, οι αναλήψεις ή οποιεσδήποτε χρεώσεις επιτρέπονται μόνο με τη σύμπραξη όλων των συνδικαιούχων. […]

Αφανής Πληθωρισμός (Hidden inflation)

Αφανής πληθωρισμός είναι ο πληθωρισμός που εμφανίζεται όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις αλλά εξουδετερώνονται με συνέπεια να μην αυξάνονται οι τιμές.

Η εξουδετέρωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με […]

Πληθωρισμός Αδράνειας (Inertial inflation)

Πληθωρισμός αδράνειας είναι ο πληθωρισμός, του οποίου ο ρυθμός αύξησης παραμένει σταθερός. Διαφέρει από τον στασιμοπληθωρισμό που συναντάται όταν υπάρχει ταυτόχρονα πληθωρισμός κι ανεργία (ύφεση). […]

Κατευθυνόμενος Πληθωρισμός (Directed inflation)

Κατευθυνόμενος πληθωρισμός είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος υπάρχει όταν οι νομισματικές αρχές αυξάνουν την προσφορά χρήματος. […]

Εισαγόμενος Πληθωρισμός (Imported inflation)

Εισαγόμενος πληθωρισμός είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται στην περίπτωση αύξησης των τιμών των πρώτων υλών ή αύξησης της ζήτησης των εγχώριων προϊόντων από το εξωτερικό. […]

Πληθωρισμός Κόστους (Cost-push inflation)

Πληθωρισμός κόστους είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται συνήθως σε περιόδους υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας και οφείλεται κυρίως στις ατέλειες του μηχανισμού της αγοράς και στους φόρους. […]

Πληθωρισμός Ζήτησης (Demand-pull inflation)

Πληθωρισμός ζήτησης είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται σε περιόδους έντονης οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργείται επειδή η αύξηση της συνολικής ζήτησης υπερβαίνει το επίπεδο του προϊόντος της οικονομίας που […]

Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Private equity funds)

Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι ιδιωτικές εταιρείες υψηλού κινδύνου που αγοράζουν πλειοψηφικά πακέτα μετοχών ή και όλο το μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα. […]

Single-Unit Franchising (Single-unit franchising)

Single-unit franchising είναι η πιο απλή και συνήθης μορφή δικαιόχρησης. Ο επιχειρηματίας επενδύει το δικό του κεφάλαιο και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης του, αποδεχόμενος όλους τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. […]

Investment Franchise (Investment franchise)

Investment franchise είναι μιας μορφής δικαιόχρηση στην οποία ο δικαιοδόχος (franchisee) τοποθετεί σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να επενδύσει στο franchise, αλλά ασχολείται περισσότερο με την οργάνωση και τη διοίκηση των καταστημάτων. […]