Αφανής Πληθωρισμός (Hidden inflation)

Αφανής πληθωρισμός είναι ο πληθωρισμός που εμφανίζεται όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις αλλά εξουδετερώνονται με συνέπεια να μην αυξάνονται οι τιμές.

Η εξουδετέρωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με […]

Πληθωρισμός Αδράνειας (Inertial inflation)

Πληθωρισμός αδράνειας είναι ο πληθωρισμός, του οποίου ο ρυθμός αύξησης παραμένει σταθερός. Διαφέρει από τον στασιμοπληθωρισμό που συναντάται όταν υπάρχει ταυτόχρονα πληθωρισμός κι ανεργία (ύφεση).

Εισαγόμενος Πληθωρισμός (Imported inflation)

Εισαγόμενος πληθωρισμός είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται στην περίπτωση αύξησης των τιμών των πρώτων υλών ή αύξησης της ζήτησης των εγχώριων προϊόντων από το εξωτερικό.

Πληθωρισμός Κόστους (Cost-push inflation)

Πληθωρισμός κόστους είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται συνήθως σε περιόδους υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας και οφείλεται κυρίως στις ατέλειες του μηχανισμού της αγοράς και στους φόρους.

Πληθωρισμός Ζήτησης (Demand-pull inflation)

Πληθωρισμός ζήτησης είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος εμφανίζεται σε περιόδους έντονης οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργείται επειδή η αύξηση της συνολικής ζήτησης υπερβαίνει το επίπεδο του προϊόντος της οικονομίας που μπορεί να παραχθεί με πλήρη απασχόληση των διαθέσιμων μέσων παραγωγής.

Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Private equity funds)

Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι ιδιωτικές εταιρείες υψηλού κινδύνου που αγοράζουν πλειοψηφικά πακέτα μετοχών ή και όλο το μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα.

Single-Unit Franchising (Single-unit franchising)

Single-unit franchising είναι η πιο απλή και συνήθης μορφή δικαιόχρησης. Ο επιχειρηματίας επενδύει το δικό του κεφάλαιο και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης του, αποδεχόμενος όλους τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Investment Franchise (Investment franchise)

Investment franchise είναι μιας μορφής δικαιόχρηση στην οποία ο δικαιοδόχος (franchisee) τοποθετεί σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να επενδύσει στο franchise, αλλά ασχολείται περισσότερο με την οργάνωση και τη διοίκηση των καταστημάτων, ενώ προσλαμβάνει τρίτους να το διαχειρίζονται για λογαριασμό του σε τακτικό (καθημερινό) επίπεδο.

Company Owned Outlet (Company owned outlet)

Company owned outlet είναι μιας μορφής δικαιόχρηση στην οποία τα καταστήματα που λειτουργούν με αυτή τη μορφή ανήκουν στην εταιρία του δικαιοπαρόχου (franchisor) αντί σε κάποιον δικαιοδόχο (franchisee).